Komíny a rekonstrukce

Nové komínové systémy

 • poradenství při navrhování a realizaci spalinové cesty
 • zaměření přímo na stavbě a kalkulace zdarma
 • výpočet dimenzí pro bezpečný odvod spalin do volného ovzduší
 • zajištění montáže komínových systémů včetně dopravy
 • provádíme revize komínů dle ČSN EN 73 4201 a ČSN EN 1443

Stávající komíny a jejich renovace

Kontrola spalinové cesty kamerovým systémem

Odborná konzultace

Cenová kalkulace provedených prací

Vložkování komínů - nerezové vložky pevné i flexi (paliva - plyn, kapalná, tuhá)

Plastové vložky pevné i flexi ( paliva - plyn, kapalná do 120st.C )

Pro používání vyfrézovaného komína jako spalinové cesty je nutné komín vyvložkovat. Frézování a vložkování se používá většinou u starších objektů (chalupy, chaty, rodinné domy, bytovky, zámecké domy...) Nejvhodnější se jeví tzv. kovové sanační vložky. Samozřejmě podle používaného spotřebiče a paliva se volí nerez, šamot, keramika nebo plast. Dále záleží na rozměrech komína a kom. průduchu, na křivosti komínu, na přístupu ke komínu... Nejčastějšími průměry vložek jsou 150, 160, 180, 200. Dále je nutné připočíst dopojení ke kotli (T-kus), kom. dvířka, krycí plech... Ovšem stále je nutné si uvědomit, že takto zrekonstruovaný komín předčí nový komín cenou, čistotou montáže a dále tahem se mu plně vyrovná.

Seznámení zákazníka s vložkováním v 8mi bodech

 1. Při vložkování komína je nutné zajistit přístup po celé délce komína.
 2. Do průduchu stávajícího komína se spouští vybraná vložka patřičného průměru. Stávající průduch se při nedostatečném rozměru přizpůsobí a to buď frézováním (viz frézování) nebo bouráním.
 3. Montážní otvory se vytváří při přílišném vybočení komína, při překážce v komíně, a při jiných komplikacích během práce, které nejsou možné zjistit před samotnou předběžnou prohlídkou komína a před započetím práce. Tyto bourací práce jsou doplňkovými činnostmi při jakékoli rekonstrukci komína.
 4. Na tvaru průřezu komína nezáleží. U starých komínů může dojít v důsledku dřívějšího špatného dodržení technického postupu stavby ke zbrždění prací.
 5. Je zcela pochopitelné vzít na vědomí prašnost práce.
 6. Cena vložkování se odvíjí od vybraného druhu vložky, průměru vložky, délky komína, od vzdálenosti místa práce.
 7. Zákazníkovi byla předána tištěná nabídka zakázky.
 8. Zákazník byl firmou seznámen s montážními postupy vložkování.

Frézování komínů tzv. zvětšení průřezu komínového průduchu

Proč frézování? Frézování komínů se používá v případech zděných komínů, které mají nedostatečný průměr průduchu, a to zejm. kdy je třeba komín osadit novou vložkou zpravidla většího průměru (200, 180, 150). Frézování je ekonomickým a efektivním způsobem rekonstrukce. Dosahuje mnohem nižších nákladů oproti zbourání a stavbě zcela nového komína (20-40% nákladů novostavby komína). Další výhodou je rychlost celé této rekonstrukce komína (1 až max.2dny) Do průduchu stávajícího komína se spustí fréza patřičného průměru. Frézuje se zdola nahoru a celý proces trvá asi tak min. půl hodiny max. 2hodiny 1m komína. Rotující frézovací hlava s řetězy drtí přebytečné zdivo na požadovaný průměr. Záleží na míře změny průměru průduchu, přičemž můžeme odebrat maximálně 1/3 třetinu stěny komína. Tedy při průduchu 15 cm a síle stěny 15 cm lze odebrat až 5 cm, čímž docílíme průměru 25 cm tedy průměru vhodného na vyvložkování. Velmi záleží na materiálu zdiva, popř. starých vložek. Ne každý materiál se dá vyfrézovat (železobeton, kovové vložky...). Na tvaru průřezu komína nezáleží. U starých komínů může dojít v důsledku dřívějšího špatného dodržení technického postupu stavby ke zbrždění prací. Komín nebývá často rovný. Fréza si, aniž by se musel sekat montážní a manipulační otvor, poradí s maximálním 15stupňovým vybočením komína. Od zákazníka požadujeme přístupnost v celé délce komína (nestačí vylézt na střechu), je zcela pochopitelné vzít na vědomí prašnost práce. Pro používání vyfrézovaného komína jako spalinové cesty je nutné komín vyvložkovat. Cena frézování se odvíjí od síly frézovaného zdiva, od tvrdosti zdiva, od vzdálenosti místa práce.

Seznámení zákazníka s frézováním v 10ti bodech

 1. Při frézování komína je nutné zajistit přístup po celé délce komína.
 2. Do průduchu stávajícího komína se spustí fréza patřičného průměru. Frézuje se zdola nahoru a celý proces trvá běžně asi tak min. půl hodiny max. 2hodiny 1m komína. Rotující frézovací hlava s řetězy drtí přebytečné zdivo na požadovaný průměr. Záleží na míře změny průměru průduchu. Velmi záleží na materiálu zdiva, popř. starých vložek. Ne každý materiál se dá vyfrézovat (železobeton, kovové vložky...). V těchto případech je nutné vybourat montážní otvor.
 3. Montážní otvory se vytváří při přílišném vybočení komína, při překážce v komíně, a při jiných komplikacích během práce, které nejsou možné zjistit před samotnou předběžnou prohlídkou komína a před započetím práce. Tyto bourací práce jsou doplňkovými činnostmi při jakékoli rekonstrukci komína.
 4. Na tvaru průřezu komína nezáleží. U starých komínů může dojít v důsledku dřívějšího špatného dodržení technického postupu stavby ke zbrždění prací. Komín nebývá často rovný. Fréza si, aniž by se musel sekat montážní a manipulační otvor, poradí s maximálním 15stupňovým vybočením komína.
 5. Je zcela pochopitelné vzít na vědomí prašnost práce.
 6. Během frézování vzniká větší množství prachového odpadu, který padá na dno komína a odkud se následně vybírá.
 7. Pro používání vyfrézovaného komína jako spalinové cesty je nutné komín vyvložkovat!
 8. Cena frézování se odvíjí od síly frézovaného zdiva, od tvrdosti zdiva, od vzdálenosti místa práce.
 9. Zákazníkovi byla předána tištěná nabídka zakázky.
 10. Zákazník byl firmou seznámen s montážními postupy frézování.

Rekonstrukce nadstřešních částí včetně oplechování

Kouřovody na všechny druhy paliv k 95% spotřebičům v EU

Reference